Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu


Nazwa projektu:

Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4 - 333,4

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Działanie:

2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

Beneficjent:

Urząd Morski w Słupsku

Wartość projektu: 

88 022 260,56 złotych

Dofinansowanie UE:

74 809 970,99 złotych


 

Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w KołobrzeguOdbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu jest projektem, który ma na celu zwiększenie długości linii brzegowej i jej przywrócenie do właściwego stanu. Realizacja projektu stanowi też istotne ogniwo w zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwerozyjnego. Dzięki podjętym działaniom ochroną zostaną objęte obiekty sanatoryjne, noclegowe czy mieszkaniowe, położone na obszarach zagrożonym podtopieniem lub zalaniem.

Zakres rzeczowy prac w ramach zadania obejmuje wykonanie progu podwodnego w odległości około 100-120 m od linii brzegowej, wykonanie systemu ostróg brzegowych oraz utworzenie sztucznego zasilenia brzegu morskiego piaskiem.

Realizację zadania rozpoczęto w kwietniu 2010 r., z kolei zakończenie prac zaplanowano na wrzesień 2011 r. 

 ***

Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu 

Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu jest projektem, który ma na celu zwiększenie długości linii brzegowej i jej przywrócenie do właściwego stanu

***

Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu

Realizacja projektu stanowi też istotne ogniwo w zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwerozyjnego

***

Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu

Zakres rzeczowy prac w ramach zadania obejmuje wykonanie progu podwodnego w odległości około 100-120 m od linii brzegowej 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska