Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Unijne pieniądze na S17 Warszawa - Garwolin

5 lipca 2018 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą wkład finansowy dla dużego projektu "Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin, odc. w. Lubelska – Garwolin". Jest to 37 decyzja dla projektu drogowego oraz 71 decyzja w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

wartość całkowita: 1,25 mld zł

koszt kwalifikowalny: 727,6 mln zł

dofinansowanie UE: 618,5 mln zł

termin realizacji: 2016-2019 

W ramach inwestycji wybudowany zostanie odcinek drogi S17 o długości 36,84 km od węzła „Lubelska” do połączenia z obwodnicą Garwolina. Projekt jest realizowany w systemie projektuj i buduj z podziałem na 3 zadania: odcinek: węzeł „Lubelska” – Kołbiel, Obwodnica Kołbieli oraz odcinek: Kołbiel – Garwolin. W większości projektowana droga przebiega po starym śladzie DK17. Powiązanie z siecią dróg zostanie zrealizowane poprzez 6 węzłów drogowych: „Góraszka”, „Wiązowna”, „Otwock” (dotychczas „Wólka Mlądzka”), „Ostrów”, „Kołbiel” , Lipówki”.

Projekt stanowi jeden z etapów budowy drogi S17 łączącej Warszawę. Na zakończenie perspektywy cały odcinek Warszawa – Lublin będzie miał parametry drogi ekspresowej. Z uwagi na duże znaczenie transportowe DK17 jako fragmentu międzynarodowej drogi E372 Warszawa – Lublin – Hrebenne – Lwów oraz wciąż rosnące natężenie ruchu na tym odcinku, w wyniku realizacji inwestycji nastąpi znaczne skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu.