Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.5

2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 30.12.2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dniu 14 czerwca 2017 r. listy ocenionych projektów  w ramach konkursu  POIS.2.5/3/2016. Zgodnie z pkt 89 Regulaminu konkursu umożliwia to opublikowanie listy projektów wybranych do dofinansownia.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.2.5/3/2016 - II typ projektów

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.2.5/3/2016 - III typ projektów

Wyniki naboru 14.03.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dniu 14 czerwca 2017 r. listy ocenionych projektów  w ramach konkursu  POIS.2.5/3/2016. Zgodnie z pkt 89 Regulaminu konkursu umożliwia to opublikowanie listy projektów wybranych do dofinansownia.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dlakonkursu nr POIS.2.5/3/2016 - II typ projektów

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.2.5/3/2016 - III typ projektów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem  z dnia 21 września 2017 r. zatwierdziła drugą listę ocenionych projektów  w ramach konkursu  POIS.2.5/3/2016, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 dla 2 typu projektu.– Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Zgodnie z pkt 89 Regulaminu konkursu umożliwia to opublikowanie listy projektów wybranych do dofinansowania.

Druga lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016

05-02-2018, 07:42

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem  z dnia  30 stycznia 2018 r. zatwierdziła aktualizację pierwszej i trzeciej listy ocenionych projektów  złożonych w ramach  konkursu  POIS.2.5/3/2016, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 dla 2 typu projektu– Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach.

Aktualizacja trzeciej listy ocenionych projektow typ 2.5

Aktualizacja pierwszej listy ocenionych projektow typ 2.5

09-02-2018, 11:49

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem  z dnia  31 stycznia 2018 r. zatwierdziła czwartą listę ocenionych projektów  złożonych w ramach  konkursu  POIS.2.5/3/2016, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 dla 2 typu projektu– Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach.

Zatwierdzona czwarta lista ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul.

Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty wskazane w pkt. 12 Regulaminu konkursu tj:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska (typ projektu I i III)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego poprzez rekultywację i remediację terenów zdegradowanych, rozwój terenów zielonych oraz opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia działań rekultywacyjnych.  

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

104,2 mln zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (1. typ projektu, 2.typ projektu i 3.typ projektu).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.  

Linki

Ogłoszenie o konkursie