Nabory wniosków http://www.pois.gov.pl Mon, 30 Apr 2018 15:56:05 GMT pl-pl Nabory wniosków 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej / 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej Informacja o naborze http://www.pois.gov.pl/nabory/17-kompleksowa-likwidacja-niskiej-emisji-na-terenie-konurbacji-slasko-dabrowskiej-172-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu-w-konurbacji-slasko-dabrowskiej-1/ Mon, 30 Apr 2018 15:56:05 GMT 204120 VI nabór dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko... http://www.pois.gov.pl/nabory/vi-nabor-dla-dzialania-22-gospodarka-odpadami-komunalnymi/ Mon, 30 Apr 2018 12:00:44 GMT 203951 IV nabór dla działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarkiwspółfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na... http://www.pois.gov.pl/nabory/15-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu/ Mon, 30 Apr 2018 09:04:52 GMT 203860