Szkolenia i konferencje http://www.pois.gov.pl Wed, 10 Oct 2018 13:46:04 GMT pl-pl Szkolenia i konferencje Szkolenie z zakresu kontroli oraz przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom w projektach unijnych dla beneficjentów I i VII priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka Ministerstwo Energii jako Instytucja Pośrednicząca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 zaprasza na szkolenie z zakresu kontroli oraz przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom w projektach unijnych dla beneficjentów I i VII priorytetu POIiŚ 2014-2020 – sektor... http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/szkolenie-z-zakresu-kontroli-oraz-przeciwdzialania-nieprawidlowosciom-i-naduzyciom-w-projektach-unijnych-dla-beneficjentow-i-i-vii-priorytetu-programu-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020-sektor-energetyka/ Wed, 10 Oct 2018 13:46:04 GMT 227783 Spotkanie informacyjne w Pile "Procedury zakupowe w projektach unijnych" Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Procedury zakupowe w projektach unijnych". Celem spotkania jest przybliżenie zasad kwalifikowalności wydatków oraz zasad konstruowania budżetu projektów edukacyjnych finansowanych w... http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/spotkanie-informacyjne-w-pile-procedury-zakupowe-w-projektach-unijnych/ Mon, 17 Sep 2018 12:54:26 GMT 223670 Spotkania informacyjne w województwie łódzkim dotyczące Funduszy Europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym „Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego”. Najbliższe spotkania informacyjne odbędą się następujących... http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/spotkania-informacyjne-w-wojewodztwie-lodzkim-dotyczace-funduszy-europejskich-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego/ Wed, 25 Jul 2018 12:24:41 GMT 216597