Szkolenia i konferencje http://www.pois.gov.pl Thu, 15 Feb 2018 13:56:58 GMT pl-pl Szkolenia i konferencje Szkolenie pn. "Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r." Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 2020 organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla... http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/udzielanie-zamowien-publicznych-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-opisana-w-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecz/ Thu, 15 Feb 2018 13:56:58 GMT 189995 Mobilne Punkty Informacyjne w subregionie centralnym województwa śląskiego - 2018 r. (1) Podczas konsultacji będzie można dowiedzieć się, jakie wsparcie można otrzymać z Funduszy Europejskich m. in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania... http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/mobilny-punkt-informacyjny-w-zorach-2/ Thu, 15 Feb 2018 11:03:43 GMT 189981 Mobilny Punkt Informacyjny w Jaworznie (4) Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m. in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości... http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/mobilny-punkt-informacyjny-w-jaworznie-4/ Tue, 13 Feb 2018 12:49:12 GMT 189739