Szkolenia i konferencje http://www.pois.gov.pl Mon, 26 Jun 2017 12:23:50 GMT pl-pl Szkolenia i konferencje Szkolenie z zakresu procedury odwoławczej w perspektywie finansowej 2014-2020 http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/szkolenie-z-zakresu-procedury-odwolawczej-w-perspektywie-finansowej-2014-2020/ Mon, 26 Jun 2017 12:23:50 GMT 148736 Szkolenie z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/szkolenie-z-postepowania-w-sprawie-oceny-oddzialywania-na-srodowisko/ Mon, 26 Jun 2017 12:18:35 GMT 148728 Szkolenie dla pracowników instytucji pn. "Ochrona danych osobowych - praktyczne aspekty specyfiki pracy przy wdrażaniu funduszy unijnych, zwłaszcza w odniesieniu do Programu Infrastruktura i Środowisko"   http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/szkolenie-dla-pracownikow-instytucji-pn-ochrona-danych-osobowych-praktyczne-aspekty-specyfiki-pracy-przy-wdrazaniu-funduszy-unijnych-zwlaszcza-w-odniesieniu-do-programu-infrastruktura-i-srodowisko/ Fri, 05 May 2017 15:43:25 GMT 139613