Szkolenia i konferencje http://www.pois.gov.pl Fri, 18 May 2018 09:20:49 GMT pl-pl Szkolenia i konferencje Szkolenie w Słupsku „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych dwóch zasad horyzontalnych związanych z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskiej na lata 2014-2020. Szkolenie... http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/szkolenie-w-slupsku-realizacja-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2014-2020/ Fri, 18 May 2018 09:20:49 GMT 206128 Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim - maj 2018 r. Uczestnicy spotkań będą mogli dowiedzieć się, jakie wsparcie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Będą również mogli uzyskać informacje na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania... http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/mobilne-punkty-informacyjne-w-wojewodztwie-swietokrzyskim-maj-2018-r/ Thu, 17 May 2018 09:52:04 GMT 205935 Mobilny Punkt Informacyjny dla mieszkańców subregionu podhalańskiego (1) Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości... http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/mobilny-punkt-informacyjny-dla-mieszkancow-subregionu-podhalanskiego-1/ Mon, 14 May 2018 12:05:44 GMT 205452