Wiadomości http://www.pois.gov.pl Thu, 21 Sep 2017 15:30:20 GMT pl-pl Wiadomości Kolejne projekty rekomendowane do wsparcia z funduszy UE w ramach POIiŚ Informujemy, że w ramach przeprowadzonej oceny wniosków o dofinansowanie rekomendowane są do dofinansowania kolejne projekty złożone w ramach poddziałania 1.1.2 oraz 1.4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektów wynosi niemal 175,5... http://www.pois.gov.pl/strony/wiadomosci/kolejne-projekty-rekomendowane-do-wsparcia-z-funduszy-ue-w-ramach-poiis/ Thu, 21 Sep 2017 15:30:20 GMT 162702 Będzie dofinansowanie z funduszy UE dla poznańskich tramwajów – jest decyzja KE Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego to projekt realizowany przez MPK Poznań. Komisja Europejska wydała 20 września 2017 r. decyzję o przyznaniu dofinansowania z funduszy unijnych w ramach VI osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach... http://www.pois.gov.pl/strony/wiadomosci/bedzie-dofinansowanie-z-funduszy-ue-dla-poznanskich-tramwajow-jest-decyzja-ke/ Thu, 21 Sep 2017 12:43:19 GMT 162667 Rozstrzygnięto konkurs w sektorze kultury dla Mazowsza (1) Zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie dla regionu lepiej rozwiniętego, tj. dla województwa mazowieckiego, które zostały złożone w ramach naboru dla osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach Programu... http://www.pois.gov.pl/strony/wiadomosci/rozstrzygnieto-konkurs-w-sektorze-kultury-dla-mazowsza-1/ Mon, 18 Sep 2017 11:43:14 GMT 162176