Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Katowicach dotyczące wsparcia edukacji

Informacje o spotkaniu

Na spotkanie zapraszamy potencjalnych projektodawców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich ze szczególnym uwzględnieniem konkursu w ramach poddziałania 11.1.4. Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2018 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Sala Kolumnowa, wysoki parter. 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób z powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, gliwickiego, lublinieckiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, tarnogórskiego oraz miast: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy i Zabrze.

Program spotkania

Tematyka spotkania skupia się na ogłoszonych obecnie konkursach z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Omówione zostaną: 

• założenia dokumentacji konkursowej – ze szczególnym uwzględnieniem możliwych działań, kryteriów wyboru i wskaźników projektu; 
• budżet projektu, wybrane zagadnienia – koszty kwalifikowane ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z nowych wytycznych kwalifikowalności wydatków.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23,
40-037 Katowice
tel.: 32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194,
e-mail punktinformacyjny@slaskie.pl