Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Kazimierzu Biskupim dotyczące wsparcia rozwóju samorządów

Informacje o spotkaniu

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o planowanych możliwościach wsparcia z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 28 czerwca 2016 r. w godz. 10.00-12.45, w Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi przy Placu Wolności 1.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: klaudia.wypych@kig.konin.pl. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli samorządów oraz jednostek podległych samorządom.

Program spotkania

  • 9.45-10.00 - Rejestracja uczestników i rozpoczęcie spotkania,
  • 10.00-10.45 - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – zakres usług PIFE w Koninie,
  • 10.45-11.30 - Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020: Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 8.1.2. Kształcenie ogólne, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,
  • 11.30-11.45 - Przerwa kawowa,
  • 11.45-12.30 - Możliwości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego,
  • 12.30-12.45 - Pytania i dyskusja, zakończenie spotkania.

Organizator spotkania

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
Konińska Izba Gospodarcza
ul. Zakładowa 11
62-510 Konin
tel. 63 246 88 12, 63 246 88 13
fax. 63 245 88 00
e-mail: klaudia.wypych@kig.konin.pl