Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenia dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie na projekty dotyczące infrastruktury ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Informacje o szkoleniu

Spotkanie informacyjne jest przeznacozne dla potencjalnych beneficjentów naborów w działaniu 9.2 POIiŚ, którzy chcieliby otrzymać dofinansowanie.

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną zagadnienia związane m.in. z:

  • zasadami aplikowania oraz zasadami oceny projektów, wynikającymi z regulaminów konkursów,
  • wypełnieniem wniosku aplikacyjnego zgodnie z instrukcją do wypełniania wniosku,
  • załącznikami do wniosku aplikacyjnego, w tym studium wykonalności dla projektów realizowanych w priorytecie  IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
  • kryteriami wyboru dla projektów podlegających dofinansowaniu,
  • szczegółowymi regulacjami dotyczącymi kwalifikowania wydatków dla działania 9.2.

Dla kogo

Spotkanie informacyjne przeznaczone jest dla potencjalnych beneficjentów naborów dla działania 9.2 Programu Infrastruktura i Środowisko, którzy chcieliby otrzymać dofinansowanie na projekty dotyczące infrastruktury ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Zapraszamy wnisokodawców zarówno z Mazowsza, jak i z całej Polski.

Ważne informacje

Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym - nie więcej niż dwie z instytucji - prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: d.bielawska@mz.gov.pl do 15 lutego 2017 r. 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przekazane ze strony organizatora szkolenia na adres mailowy uczestnika szkolenia, wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Nie przyjmujemy zgłoszeń firm współpracujących ze szpitalami w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie. 

Spotkanie jest bezpłatne, organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, ani ewentualnego noclegu.

Więcej infomacji o szkoleniu, w tym szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie organizatora szkoleń.