Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie dla wnioskodawców 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze w Programie Infrastruktura i Środowisko

Informacje o szkoleniu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów), które odbędzie się 11 sierpnia 2016 r. w siedzibie NFOŚiGW (ul. Konstruktorska 3A, Warszawa, sala 102).

Szkolenie przeznaczone jest dla potencjalnych Beneficjentów w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji (konkurs nr POIiS.1.5/1.6.2/1/2016).

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla wnioskodawców w ramach działania 1.5 i poddziałania 1.6.2 Programu Infrastruktura i Środowisko.

Program szkolenia

  • procedura i kryteria wyboru projektów,
  • procedury zawierania umów z wykonawcami,
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie.

Organizator szkolenia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IIŚ)