Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Olsztynie "Zasada konkurencyjności w projektach finansowanych z funduszy unijnych"- rekrutacja zakończona

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie beneficjentom informacji na temat zasady konkurencyjności w projektachfinansowanych z Funduszy Europejskich. Szkolenie odbędzie się  4 grudnia 2018 roku od 8:00 do 15:30 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagielońska 91a w Olsztynie.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (DOC 117 KB) na adres gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 27 listopada 2018 r. i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny. Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do wszystkich beneficjentów zainteresowanych tematyką konkurencyjności w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich.

Program szkolenia

  • 8:00-10:00  Wprowadzenie Podstawy prawne realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014 - 2020Udzielanie zamówień w ramach zasady konkurencyjności – zagadnienia wstępne, powiązania z prawem zamówień publicznych, zgodność z regulaminem zamówień jednostki.
  • 10:00-10:15 Przerwa kawowa;
  • 10:15-11:45 Zasada konkurencyjności w projektach finansowanych ze środków UE - wytyczne, interpretacje IZ. Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności - kto i kiedy stosuje zasadę konkurencyjności- sposób publikacji zapytania ofertowego i jego zawartość- warunki udziału i kryteria wyboru ofert;
  • 11:45-12:00 Przerwa kawowa;
  • 12:00-3:30 Łączenie zamówień: zasady i możliwości, konsekwencje prawne dla zamawiającego i oferenta zapisy zabezpieczające interes zamawiającego w postępowaniu i na etapie realizacji zleceniarozliczanie zamówień udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności – niezbędne dokumenty;
  • 13:30 -14:00 Przerwa na lunch;
  • 14:00 -15:30 Stosowanie klauzul społecznych  w zamówieniach. Najczęściej występujące błędy w projektach w zakresie stosowania ustawy "prawo zamówień publicznych" i zasady konkurencyjności. Najlepsze praktyki. Pytania i dyskusja. Podsumowanie.

 

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie 
ul. Głowackiego 17 
tel.: 89 512 54 86/85/83/84/82 
e-mail gpiolsztyn@warmia.mazury.pl