Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Słupsku „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych dwóch zasad horyzontalnych związanych z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskiej na lata 2014-2020. Szkolenie organizowane przez Lokalny Punkt Informacyny Funduszy Europejskich w Słupsku odbędzie się w czwartek 24 maja 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku, przy ul. Słonecznej 15D, w godz. 10:00-14:00.  

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres slupsk.pife@pomorskie.eu do 22 maja 2018 roku lub zgłosić się telefonicznie pod nr telefonu: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. 

Dla kogo

Dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką związaną z zasadą równości szans oraz równości kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskiej na lata 2014-2020.

Program szkolenia

W programie szkolenia m.in.:

  • Wprowadzenie – aktualne dokumenty o których należy pamiętać.
  • Dwie zasady horyzontalne – zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn.
  • Jak zapewnić osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostęp do Funduszy Europejskich – omówienie Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
  • Dobre praktyki – wskazówki dla instytucji realizujących projekty dofinansowane ze środków unijnych.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Organizator szkolenia

Lokalny Punkt Informacyjny w Słupsku
ul. Portowa 13B
76-200 Słupsk
tel.: 597141844, 59 714 18 45
e-mail slupsk.pife@pomorskie.eu