Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie dla potencjalnych beneficjentów działania 2.1 z Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje o szkoleniu

Szkolenie dla wnioskodawców konkursu nr POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17 Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II Oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (typ 5)

Szkolenie odbędzie się 27 stycznia 2017 r. w godz. 9.00-15.00 w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, siedziba NFOŚiGW.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone sa o wypełnienie i przesłanie formularz zgłoszeniowego.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli JST i ich związków, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST

Program szkolenia

 • 8:30 – 09:00 - Rejestracja uczestników
 • 9:00 - Rozpoczęcie szkolenia
 • 9:00 – 10:30 - Metodologia oceny projektów – omówienie kryteriów wyboru projektów
 • 10:30 – 11:15 - Zasady kwalifikowania wydatków na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie
 • 11:15 – 11:45 - Przerwa kawowa
 • 11:45 – 12:30 - Niezbędne elementy analizy finansowej jako części Studium Wykonalności i formularza Wniosku o dofinansowanie
 • 12:30 – 13:00 - Najważniejsze elementy formularza Wniosku o dofinansowanie z punktu widzenia realizacji projektu pod względem ekologiczno-technicznym
 • 13:00 – 13:45 - Przygotowanie wniosku o dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów
 • 13:45 – 14:15 - Obiad 14:15 – 14:45 Aspekty przygotowania części środowiskowej (OOŚ) wniosku o dofinansowanie
 • 14:45 – 15:15 - Omówienie modułu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD)
 • 15:15 – 15:30 - Pytania i dyskusja, podsumowanie szkolenia.

Organizator szkolenia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
00-001 Warszawa 
tel. 22 459 00 00