Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenia w Warszawie dla wnioskodawców konkursu z obszaru ochrony przyrody

Informacje o szkoleniach

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące konkursu w poddziałaniu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Programu Infrastruktura i Środowisko (konkurs nr 2.4.1/1/2016). Uczestnicy szkolenia uzyskają podstawowe informacje o regulaminie konkursu, ogólnych zasadach dofinansowania, sposobie wypełniana wniosku o dofinansowanie oraz poznają kryteria wyboru projektów.

Szkolenia odbędą się:

  • 14 czerwca 2016 r. w godz. 10.00-16.00 - Dokładne miejsce szkoleń zostaną podane wszystkim zainteresowanym w późniejszym terminie,
  • 21 czerwca 2016 r. w godz. 10.00-16.00 - Dokładne miejsce szkoleń zostaną podane wszystkim zainteresowanym w późniejszym terminie.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: lukasz.turek@ckps.lasy.gov.pl do 14 czerwca. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. W spotkaniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji. Pierwszeństwo w rejestracji mają wnioskodawcy i potencjalni wnioskodawcy.

Jednocześnie informujemy, że Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych nie opiniuje szkiców projektów. Każdy projekt musi zostać oceniony kompleksowo przez niezależnych ekspertów zgodnie z przyjętą ścieżką oceny i wszystkimi kryteriami, a każdy z wnioskodawców musi mieć zapewnione równe szanse w tym zakresie.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli parków narodowych, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, pozarządowych organizacji ekologicznych, jednostek administracji rządowej lub samorządowej, jednostek naukowo-badawczych i uczelni. 

Organizator szkolenia

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa
tel. 22 318 70 28
e-mail: lukasz.turek@ckps.lasy.gov.pl