Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie dotyczące inwestycji w zieleń miejską

Informacje o szkoleniach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca oraz Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego (KONKURS nr POIiS.2.5/3/2016).

Szkolenie odbędzie się:

 • 27 października 2016 r. w godz. 9.30-15.30 w siedzibie NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa,
 • 24 listopada 2016 r. w godz. 9.30-15.30 w siedzibie NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa,
 • 15 grudnia 2016 r. w godz. 9.30-15.30 w siedzibie NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa.

Osoby chcące wziąść udział w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego we wskazanych w formularzu terminach lub do wyczerpania miejsc. Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

Dla kogo

Szkolenia skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podmioów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

Program szkoleń

 • 9.30-10.00 - Rejestracja uczestników,
 • 10.00-10.10 - Powitanie uczestników szkolenia - p. Robert Markiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW,
 • 10.10-10.40 - Regulamin konkursu, system oceny i procedura wyboru projektów - p. Anna Marcinkiewicz, Doradca, Departament Ochrony Ziemi NFOŚiGW,
 • 10.40-11.30 - Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego - p. Konrad Miłoszewski, Główny specjalista, Departament Ochrony Ziemi NFOŚiGW,
 • 11.30-11.45 – Przerwa kawowa,
 • 11.45-12.15 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – p. Bogdan Płaneta,Starszy specjalista, Departament Ochrony Ziemi NFOŚiGW,
 • 12.15-12.45 - Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 – p. Katarzyna Banasiewicz, Doradca, Departament Analiz Finansowych,
 • 12.45-13.15 - Pomoc publiczna w Działaniu 2.5 POIiŚ 2014-2020 – p. Marta Cerkownik,Kierownik Zespołu Pomocy Publicznej NFOŚiGW,
 • 13.15-14.00 - Lunch,
 • 14.00-14.30 - Przygotowanie wniosku o dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów – p. Piotr Makuch, Dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW,
 • 14.30-15:30 - Dyskusja, konsultacja indywidualne.

Organizator szkoleń

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
tel.: 22 45 90 000, 22 45 90 001