Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie dotyczące wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym z Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje o szkoleniu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca oraz Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (KONKURS nr POIS/1.3.2/1/2016)

Szkolenie odbędzie się 22 wrzesnia 2016 r. w godz. 8.30-15.30 w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do 19 września. 

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ze wskazaniem obszarów w Strategiach ZIT.

Program szkolenia

 • 8.30–9.00 - Rejestracja uczestników,
 • 9.00–9.20 - Otwarcie szkolenia,
 • 9.20–10.00 - Ogólne informacje dotyczące Poddziałania 1.3.2 (Harmonogram konkursu, zasady oceny wniosków, wymagania wynikające z SZOOP, kryteria oceny, wymagane dokumenty do wniosku), 
 • 10.00–10.20 - Wniosek o dofinansowanie,
 • 10.20–10.40 - Generator wniosku o dofinansowanie,
 • 10.40–11.00 - Przerwa kawowa,
 • 11.00–11.30 - Metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania,
 • 11.30–12.00 - Pomoc publiczna w kontekście wdrażania Poddziałania 1.3.2,
 • 12.00–12.30 - Analiza kosztów i korzyści we wniosku oraz załączniki finansowe dla Działania 1.3.2, 
 • 12.30–13.10 - Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla Poddziałania 1.3.2,
 • 13.10–14.10 - Procedury zawierania umów, 
 • 14.10–14.50 - Obiad,
 • 14.50–15.15 - Panel pytań,
 • 15.15–15.30 - Podsumowanie szkolenia.

Organizator szkolenia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
tel.:22 45 90 000, 22 45 90 001