Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie dotyczące wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Informacje o szkoleniu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca oraz Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (KONKURS nr POIS/1.3.2/1/2016).

Szkolenie odbędzie sie 18 pazdziernika 2016 r. w godz. 8.30-15.30 w siedzibie NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102.

Osoby chcące wziąść udział w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 14 października do godz. 15.00 lub do wyczerpania miejsc. Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ze wskazaniem obszarów w Strategiach ZIT.

Program szkolenia

 • 8.30-9.00 - Rejestracja uczestników,
 • 9.00-9.20 - Otwarcie szkolenia,
 • 9.20-10.00 - Ogólne informacje dotyczące Poddziałania 1.3.2 (Harmonogram konkursu, zasady oceny wniosków, wymagania wynikające z SZOOP, kryteria oceny, wymagane dokumenty do wniosku) 10.00 – 10.20 Wniosek o dofinansowanie,
 • 10.20-10.40 - Generator wniosku o dofinansowanie,
 • 10.40-11.00 - Przerwa kawowa,
 • 11.00-11.30 - Metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania,
 • 11.30-12.00 - Pomoc publiczna w kontekście wdrażania Poddziałania 1.3.2,
 • 12.00-12.30 - Analiza kosztów i korzyści we wniosku oraz załączniki finansowe dla Działania 1.3.2,
 • 12.30-13.10 - Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla Poddziałania 1.3.2,
 • 13.10-14.10 - Procedury zawierania umów,
 • 14.10-14.50 - Obiad,
 • 14.50-15.15 - Panel pytań,
 • 15.15-15.30 - Podsumowanie szkolenia.

Organizator szkolenia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Warszawa, ul. Konstruktorska 3A
tel.: 22 45 90 000, 22 45 90 001