Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje o szkoleniu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szkolenia odbędą się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Celem szkoleń jest przekazanie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji do prawidłowego przygotowania wniosku aplikacyjnego w zakresie:

 • procedur związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego,
 • zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych wprowadzonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz ze zmianami proponowanymi w projekcie nowelizacji ustawy Pzp.,
 • obszaru dotyczącego zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe.

Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.poiis.mkidn.gov.pl na adres szkolenia@pragmatic.kielce.pl.

Zgłoszenia są przyjmowane najpóźniej do godziny 16.00 w następujących terminach:

 • szkolenia w Warszawie - zapisy do 13 czerwca 2016 r.
 • szkolenie w Krakowie - zapisy do 16 czerwca 2016 r.
 • szkolenie we Wrocławiu - zapisy do 20 czerwca 2016 r.
 • szkolenie w Gdańsku - zapisy do 22 czerwca 2016 r.

Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o dokładnym miejscu wybranego szkolenia po zakończeniu rekrutacji (informacja zostanie przekazana drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu).

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Dla kogo

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli:

 • instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych,
 • szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
 • organizacji pozarządowych,
 • kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Organizator szkoleń

Wykonawcą usługi szkoleniowej w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest firma Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji Pragmatic Sp. z o.o. z Kielc.

KONTAKT: Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji Pragmatic Sp. z o.o.
szkolenia@pragmatic.kielce.pl
tel.: 41 368 76 22 lub 791 415 432
fax. 41 242 10 26