Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zasady ubiegania się o przyznanie dofinansowania w ramach konkursów na wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych

Informacje o szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla potencjalnych beneficjentów naborów w ramach działania 9.1. 

Szkolenie odbędzie się w Ministerstwie Zdrowia, przy ul. Miodowej 15 (duża sala kinowa).

Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (DOC 1 MB) na adres e-mail: d.bielawska@mz.gov.pl do 13 stycznia 2017 r. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekazane zostanie ze strony organizatora szkolenia na adres mailowy uczestnika szkolenia, wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Spotkanie jest bezpłatne, organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, ani ewentualnego noclegu.

Dla kogo

Spotkanie informacyjne przeznaczone jest dla potencjalnych beneficjentów naborów w ramach działania 9.1, którzy chcieliby otrzymać dofinansowanie na projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów zarówno z Mazowsza, jak i z całej Polski.

Program szkolenia

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną zagadnienia związane m.in. z:

  • zasadami aplikowania oraz zasadami oceny projektów, wynikającymi z regulaminów konkursów,
  • wypełnieniem wniosku aplikacyjnego zgodnie z instrukcją do wypełniania wniosku,
  • załącznikami do wniosku aplikacyjnego, w tym studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
  • kryteriami wyboru dla projektów podlegających dofinansowaniu,
  • szczegółowymi regulacjami dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach działania 9.1.

Agenda spotkania (PDF 145 KB)