Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektów - archiwum

Archiwalne wersje Katalogów wskaźników obowiązkowych:

Poddziałanie 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE (ZIP 83 KB) - ważny do 7 maja 2017 r.

Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (ZIP 76 KB) - ważny do 30 listopada 2017 r.

Działanie 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia (ZIP 83 KB) - ważny do 12 listopada 2017 r.

Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracj (ZIP 78 KB) - ważny do 30 listopada 2017 r.

Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej (ZIP 75 KB) - ważny do 30 listopada 2017 r.

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (ZIP 84 KB) - ważny do 2 marca 2017 r.

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (ZIP 82 KB) - ważny do 4 kwietnia 2018 r.

Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi (ZIP 82 KB) - ważny do 11 kwietnia 2018 r.

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (ZIP 115 KB) - ważny do 9 marca 2016 r.

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (ZIP 80 KB) - ważny do 9 marca 2016 r.

Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (ZIP 109 KB) - ważny do 12 listopada 2017 r.

Działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T i 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (ZIP 212 KB) - ważny do 31 maja 2017 r.

Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (ZIP 105 KB) - ważny do 12 września 2016 r.

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (ZIP 78 KB) - ważny do 12 kwietnia 2016 r.