Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

39 nowych projektów dla infrastruktury zdrowotnej

Prawie 477 mln zł dofinansowania otrzymają beneficjenci projektów dotyczących wielozakresowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Ministerstwo Zdrowia zakończyło proces podpisywania umów o dofinansowanie z beneficjentami wybranymi w ostatnim konkursie.

Dofinansowanie w ramach IX osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko, dotyczącej wzmocnienia strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia otrzyma 39 podmiotów z całej Polski, których projekty osiągnęły najlepsze wyniki w konkursie. Prawie 477 mln zł z budżetu Unii Europejskiej zostanie przeznaczone na wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych osobom dorosłym z chorobami układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, oraz w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii a także na wsparcie innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci.

Pomoc została przekazana również na dofinansowanie pracowni diagnostycznych, oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, dla oddziałów zajmujących się powyższym zakresem. Dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko  (POIiŚ) wpłynie na poprawę warunków w 39 podmiotach, które dzięki projektom będą mogły zainwestować w nowy sprzęt lub dostosować infrastrukturę oddziałów do aktualnych potrzeb.

Celem działania 9.2 POIiŚ pn. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy.

W ramach całej IX osi priorytetowej POIiŚ, dotyczącej sektora zdrowie, podpisano już 262 umowy o dofinasowanie o łącznej wartości przekraczającej 2 mld zł, z czego prawie 1,6 mld zł stanowi wkład UE. Tak ogromne środki finansowe są dowodem, iż wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia jest jednym z ważnych priorytetów Funduszy Unijnych.