Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

43 projekty z zakresu edukacji ekologicznej z szansą na otrzymanie dofinansowania UE

20 września 2016 r. Ministerstwo Środowiska zatwierdziło listy rankingowe w dwóch konkursach Programu Infrastruktura i Środowisko dla działania 2.4 Ochrona przyrody edukacja ekologiczna, poddziałania 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów.

Na konkurs POIS/2.4.5/2/2015 podtyp b: Budowanie potencjału i integracja wpłynęły 44 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania ze środków UE ok. 44 mln zł. Pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia otrzymało 17 projektów o łącznej wartości dofinansowania ze środków UE ok. 18 mln zł. Alokacja unijna konkursu wynosi ok. 13 mln zł.

 17 wniosków na kwotę dofinansowania 18 mln zł przeszło ocenę formalną i merytoryczną I stopnia. Alokacja w konkursie wynosi 13 mln zł.

Na konkurs POIS/2.4.5/3/2015 podtyp c: Edukacja społeczności obszarów chronionych wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania ze środków UE ok. 35 mln zł. Pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia otrzymało 26 projektów o łącznej wartości dofinansowania ze środków UE ok. 24 mln zł. Alokacja unijna dla tego konkursu wynosi ok. 13 mln zł.

Zobacz pełną listę rankingową.

 26 wniosków na kwotę dofinansowania 24 mln zł przeszło ocenę formalną i merytoryczną I stopnia. Alokacja w konkursie wynosi 13 mln zł.

Zobacz pełną listę rankingową.

Ostateczne rozstrzygnięcie przedmiotowych konkursów zaplanowano na styczeń 2017 r.