Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

6 projektów z sektora kultury z dofinansowaniem UE

W dniach 15-16 września 2016 roku podpisano kolejne umowy o dofinansowanie 6 projektów z sektora kultury w Programie Infrastruktura i Środowisko. 

Łączny koszt wszystkich sześciu inwestycji wynosi około 157,6 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych z VIII priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko przekroczy 117 mln zł.

Dofinansowane zostaną projekty:

  • Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego – beneficjent: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa;
  • Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki – beneficjent: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie;
  • Adaptacja budynku Starego Teatru na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – beneficjent: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;
  • Narodowe Perły Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie – ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego – beneficjent: Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra w Częstochowie;
  • Klasztor w sercu miasta - renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie – beneficjent: Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie;
  • Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu – beneficjent: Diecezja Kaliska.  

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o projektach (PDF 213 KB)

Podpisanie pozostałych umów o dofinansowanie jest planowane do końca września 2016 roku.