Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35

27 kwietnia 2018 r. eksperci Jaspers IQR przekazali ostateczny raport zawierający pozytywną ocenę projektu Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35.

Projekt realizowany przez miasto Wałbrzych został wybrany do dofinansowania w konkursie w działaniu 4.2 Programu Infrastruktura i Środowisko. We wrześniu 2017 roku między miastem a Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarta została umowa o dofinansowanie. Przedmiotem projektu jest budowa dwujezdniowego odcinka obwodnicy miasta o długości 4,68 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obwodnica składa się z dwóch odcinków – miejskiego, położonego na terenie Wałbrzycha i pozamiejskiego, położonego na terenie gminy Szczawno-Zdrój. W zakres inwestycji wchodzi budowa:

  • dwóch jezdni,
  • dwóch węzłów,
  • wiaduktów,
  • dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego dla pieszych oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. 

Powstała infrastruktura będzie posiadała status drogi krajowej oraz uzyska nośność 11,5 t/oś.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 397 mln zł z czego dofinansowanie unijne ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi prawie 297 mln zł. Ze względu na koszt projektu musi on uzyskać pozytywną ocenę Komisji Europejskiej. W ciągu najbliższych kilku dni do KE przesłane zostanie powiadomienie o projekcie. Komisja będzie miała 3 miesiące na wydanie decyzji ostatecznie potwierdzającej dofinansowanie projektu.