Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Budowa tłoczni gazu Jeleniów II zostanie ukończona ze środków unijnych

9 września 2016 r. Komisja Europejska zatwierdziła realizację drugiej fazy projektu pn. Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy, którego realizacja rozpoczęła się w poprzednim okresie programowania.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, beneficjent: OGP Gaz-System otrzyma ponad 39 mln złotych dofinansowania ze środków UE na realizację inwestycji o wartości około 86 mln złotych. W II fazie projektu obok gazociągów relacji Lasów-Jeleniów i Gałów-Kiełczów o łącznej długości blisko 59 km, stanowiących przedmiot I fazy, dokończona zostanie budowa tłoczni gazu Jeleniów II.

Inwestycja znajduje się w powiecie bolesławskim, w gminie Nowogrodziec. Moc zainstalowana obiektu będzie wynosiła 14 MW, a maksymalna przepustowość 80-210 tys. m3n/h.