Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dni Otwarte w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych w ramach 8 priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Spotkania odbędą się 29 i 31 sierpnia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

Do udziału w Dniach Otwartych zapraszamy przedstawicieli:

  • instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
  • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych,
  • szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • szkół artystycznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
  • organizacji pozarządowych,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego, Dziedzictwa UNESCO.

Więcej informacji dotyczących Dni Otwartych dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego