Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dobre informacje dla kierowców - nowy odcinek S3 otwarty

Możemy już korzystać z ponad 20 nowych kilometrów drogi ekspresowej S3, której budowa realizowana jest dzięki unijnemu wsparciu z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Odcinek o długości ok. 23,7 km został wykonany w ramach inwestycji Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica. Beneficjentem projektu, którego dofinansowanie UE opiewa na kwotę ponad 992 mln zł, jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Oddana dziś do użytku trasa prowadzi od węzła Legnica Południe (skrzyżowanie z autostradą A4) do węzła Lubin Południe. Kierowcy będą korzystali z bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz pasem awaryjnym. Nowa droga zapewni wysoki komfort podróżowania, a także poprawi dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci bazowej TEN-T.

Projekt zlokalizowany jest w południowo-zachodniej Polsce i przebiega przez woj. dolnośląskie. Trasa prowadzi od gminy Polkowice, przez gminy Lubin, Miasto Lubin, Miłkowice, Miasto Legnica i dochodzi do gminy Krotoszyce. Cała inwestycja obejmuje budowę ponad 48 km drogi ekspresowej S3 oraz między innymi:

  • osiem węzłów drogowych,
  • obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty, przepusty),
  • przygotowanie terenu na potrzeby lokalizacji czterech Miejsc Obsługi Podróżnych,
  • budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej,
  • ścieżki rowerowe.