Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze unijne w Nowym Dworze Gdańskim - zmodernizowana kanalizacja

Zakończyła się realizacja projektu "Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwór Gdański". Inwestycję wspierały fundusze unijne.

„SZOP” Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdański zakończyła realizację projektu "Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwór Gdański". Pieniądze na to przedsięwzięcie spółka otrzymała z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (4,1 mln zł dofinansowania unijnego na projekt o wartości 8,1 mln zł).

Zmodernizowana została oczyszczalnia - wyeksploatowane urządzenia i aparatura zostały wymienione na efektywniejsze technicznie i energetycznie. Możliwe stało się również zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji Nowy Dwór Gdański do 100%! Oznacza to jednocześnie poprawę stanu środowiska w tym rejonie, ponieważ zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do wód.