Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze z POIiŚ na kulturę - aż 25 nowych projektów!

Na początku kwietnia 2017 r. zostały podpisane pierwsze umowy o dofinansowanie w ramach II naboru wniosków dla VIII osi Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ). Kolejnych 25 instytucji dołączyło do grona beneficjentów środków europejskich.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie, rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem czy budowa sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Giżycku.

Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 496 mln zł, a dofinansowanie z POIiŚ to prawie 357 mln zł.

Poniżej pełna lista dofinansowanych przedsięwzięć:

BENEFICJENT NAZWA PROJEKTU
Miasto Łódź Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowej obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich w części użytkowej przez Muzeum Miasta Łodzi.
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Giżycku Budowa Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Giżycku.
Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pw. św. Józefa w Gdańsku – poprzez prace konserwatorskie i renowację.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną.
Diecezja Bydgoska Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków.
Gmina Miejska Kraków Rozszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie.
Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej.
Polska Prowincja Zakonu Pijarów Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej.
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Zadaszenie Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w celu stworzenia unikalnej przestrzeni kulturalnej
Gmina Miasta Tarnowa Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową.
Diecezja Pelplińska Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo – kulturalnej.
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala.
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Ekspozycja pt. Krzysztof Penderecki – Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego.
Miasto Zamość Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu.
Archidiecezja Lubelska Pomniki historii – duże i małe. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny – ochrona i udostępnianie wybranych obiektów sakralnych Lublina i Kazimierza Dolnego.
Gmina Miasta Toruń Centrum Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”) podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w rejonie kujawsko – pomorskim.
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego.
Archidiecezja Gnieźnieńska Renowacja i konserwacja Katedry pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie celem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski.
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zabytków bibliotecznych.
Centrum Kultury „Zamek” Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego.
Narodowe Forum Muzyki Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia.
Opera Wrocławska Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej.
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki.

W ramach tego naboru do dofinansowania wybrano 52 projekty o łącznym dofinansowaniu z Unii Europejskiej w kwocie ok. 733 mln zł. Oznacza to, że do podpisania pozostało jeszcze 27 umów o dofinansowanie.