Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kazimierz Dolny i Sandomierz – tu też widać efekty działania funduszy unijnych

Inwestycje, które otrzymały dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizowane są w całej Polsce.  Efekty tych prac można już dostrzec w wielu miejscach. My zajrzeliśmy za kulisy dwóch projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Kazimierz Dolny – pomnik historii

Kazimierz Dolny w 1994 roku został uznany za pomnik historii. Fundusze unijne mają spory wkład w przywrócenie świetności kilku miejsc, które wymagały już interwencji konserwatorów. Projekt „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”  otrzymał wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 9,7 mln zł. Jego całkowita wartość to 16,5 mln zł. Prace konserwatorskie, restauratorskie i zabezpieczające przed niszczeniem objęły kilka budynków: Kamienicę tzw. „Celejowską”, Willę „Pod wiewiórką” (tzw. „Kuncewiczówkę”), Dom przeniesiony z Modliborzyc, Spichlerz tzw. „Ulanowskiego” oraz Dwór przeniesiony z Gościeradowa.

Spichlerz

Wnętrze spichlerza

Budynki Muzeum Nadwiślańskiego zostaną nie tylko odrestaurowane, ale również zmodernizowane. Dzięki temu zwiększy się powierzchnia ekspozycyjna, a ich zwiedzanie będzie bardziej komfortowe. Obiekty uzyskają też niezbędny system zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych, wymienione zostaną instalacje techniczne (ogrzewanie, elektryka, instalacja sanitarna). Kazimierskie muzeum zyska możliwość nowych aranżacji wystaw stałych, ale też warunki do prezentacji równolegle wystaw czasowych czy organizacji wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych na większą skalę.

We wszystkich budynkach prace nadal trwają. Muzeum planuje zakończyć je pod koniec tego roku.

Nowy blask sandomierskiej katedry

Rusztowania, wielkie, foliowe płachty, ale – nadal piękna, otwarte drzwi zachęcają do odwiedzin. W środku trwają prace konserwatorskie, Katedra pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu odzyskuje swój blask - dzięki funduszom unijnym.

Katedra pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu

Katedra pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu

Katedra pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu

Sandomierska parafia otrzymała 1,2 mln zł dofinansowania z POIiŚ na projekt „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej  – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu”. Jego wartość to ok. 7,7 mln zł. Projekt obejmuje konserwację techniczną i estetyczną zabytkowego wnętrza Bazyliki Katedralnej w postaci konserwacji sklepienia i ścian korpusu nawowego. Prace konserwatorskie to przede wszystkim konserwacja techniczna i estetyczna sklepień, żeber sklepień ze służkami oraz kamiennych łuków międzyfilarowych wraz z gzymsami do granicy filarów w nawie głównej, północnej i południowej.

W obu wizytach towarzyszyli nam przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz członkowie Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020.

Źródło zdjęć: MIiR