Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejna umowa na modernizację sieci ciepłowniczej na Śląsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał 30 listopada 2017 roku kolejną umowę w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego. Tym samym wszystkie umowy w tym poddziałaniu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego zostały już podpisane.

Projekt „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” polega na wybudowaniu 2,74 km sieci ciepłowniczej i zainstalowaniu 39 indywidualnych węzłów cieplnych.

Szacunkowy całkowity koszt projektu wynosi ponad 4,5 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach POIiŚ - ponad 3,1 mln zł.

Obecnie w ramach poddziałania 1.7.2 trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Wnioski można składać do 29 grudnia 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.