Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne kilometry S19 na Podkarpaciu oddane do ruchu

Od dzisiaj kierowcy mogą korzystać z nowego, ponad 6-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe, będącego kolejną częścią autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Odcinek ten połączy dwie trasy międzynarodowe: E40 i E371 oraz wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta. Projekt współfinansowały środki Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Otwarcie odcinka S19

"Dzisiejsze udostępnienie kierowcom drogi ekspresowej S19 na odcinku Świlcza-Rzeszów Południe to kolejny krok w realizacji trasy Via Carpatia, przysłowiowej drogi życia dla Polski Wschodniej. Polska Wschodnia przez wiele lat cierpiała na brak dobrych połączeń i właściwej infrastruktury. Ta inwestycja daje możliwość nadrobienia tych opóźnień. Są to dobrze wydane pieniądze– powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Odcinek drogi ekspresowej S19 w. Świlcza – w. Rzeszów Południe (Kielanówka) realizowało  konsorcjum: Eurovia Polska S.A. i Warbud S.A., za kwotę ponad 342 mln zł. Odcinek ten zlokalizowany jest w powiecie: rzeszowskim, na terenach gmin Rzeszów, Boguchwała, Świlcza. Inwestycja obejmowała swym zakresem zaprojektowanie (kontynuację projektowania), uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie oraz  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Droga S19

Kalendarium

 • 14.06.2013 – ogłoszenie przetargu na kontynuację projektowania i budowę,
 • 09.04.2014 – podpisanie umowy z Wykonawcą,
 • 18.08.2014 – podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem,
 • 16.12.2014 – wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID,
 • 15.05.2015 – wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji ZRID,
 • 02.06.2015 – przekazanie Wykonawcy robót placu budowy,
 • 06.09.2017 – zakończenie robót,
 • 07.12.2017 – udostępnienie do ruchu.

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmował m.in.:

 • budowę odcinka drogi ekspresowej S19 o dł. 6,3 km;
 • budowę węzła "Rzeszów Południe" (węzeł typu WB, karo) łączącego S19 z realizowaną DW 878 wraz z budową ronda o średnicy 85 m na skrzyżowaniu łącznic;
 • budowę 4 łącznic przy węźle "Rzeszów Południe";
 • przebudowę drogi gminnej nr 137616;
 • rozbudowę i budowę dróg kolidujących z inwestycją, w tym m.in.: DP1391R, DP1434R, DP1388R,  DW878;
 • budowę dróg serwisowych;
 • budowę 12 obiektów inżynierskich, w tym estakadę E-1 o dł. 476,4 m nad ul. Dębicką i rzeką Przyrwa;
 • budowę kanału technologicznego;
 • budowę elementów ochrony środowiska oraz ogrodzenia wzdłuż drogi ekspresowej wraz z bramami i furtkami, nasadzenia drzew i krzewów;
 • budowę elementów BRD.

W ramach inwestycji wybudowano 12 obiektów inżynierskich, w tym węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka), który skomunikowany jest z ul. Podkarpacką i DK19 poprzez łącznik. Ten 3,5-kilometrowy odcinek drogi realizowany był przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Miasto Rzeszów. 

Ciekawostki o S19

 • wykopy 890 tys. m3,
 • nasypy 541 tys. m3,
 • długość dróg serwisowych 10,6 km,
 • ilość użytego betonu 37 tys. m3,
 • ilość użytej stali łącznie: ok. 3,8 tys. t w tym: stal miękka: 3,3 tys. t, stal sprężająca: 431 t,
 • kanalizacja deszczowa - 8 tys. m,
 • bariery ochronne – 16 tys. mb,
 • ogrodzenie drogi S19 – 11,5 tys. mb.

Dla zobrazowania ciężaru wszystkich obiektów mostowych wykonanych w ramach kontraktu - jeżeli przyjąć w zaokrągleniu, że ciężar załadowanego wagonu kolejowego wynosi ~ 80 ton, to ciężar wszystkich obiektów odpowiada w przybliżeniu ciężarowi 892 takich wagonów kolejowych.

Realizacja S19 na Podkarpaciu

Aktualnie na Podkarpaciu realizacja S19, o łącznej długości ok. 169 km, przedstawia się następująco:

 • odcinki zrealizowane: odc. Sokołów Młp.-Stobierna (12,5 km), Stobierna – w. Rz. Wschód (6,9km), w. Rz. Zachód – w. Świlcza (4,4 km), w. Świlcza – w. Rzeszów Południe (6,3 km);
 • odcinki w przetargu: przetarg na realizację systemem projektuj-buduj odc. Lasy Janowskie – Nisko - Sokołów Młp. Północ (6 odc., 54 km);
 • odcinki w przygotowaniu: opracowywana jest Koncepcja Programowa dla odc. w. Rz. Południe - Babica (10,3 km), trwa przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla odc. w. Babica - Barwinek (74,9 km).

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w wysokości 412 806 332,82 zł brutto w ramach projektu "Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe.