Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Koniec roku przynosi dobre wiadomości dla pasażerów podróżujących koleją

W najbliższych dniach zakończone zostaną prace lub oddane do użytku pasażerów trzy inwestycje kolejowe współfinansowane ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość tych projektów to 816 mln zł z czego Unia Europejska dofinansowała 486 mln zł.

Nowe przystanki kolejowe w Trójmieście

Dobiegł końca kolejny etap prac realizowanych w województwie pomorskim mający na celu usprawnienie  komunikacji miejskiej mieszkańców Trójmiasta i okolic.  Wraz z nowym rozkładem jazdy pasażerowie zyskają dwa kolejne przystanki kolejowe.

Dotychczas w ramach projektu Pomorskiej Kolei Metropolitarnej przy współfinansowaniu ze środków POIS 2007-2013 wybudowano 17 km linii kolejowej dedykowanej dla ruchu pasażerskiego o charakterze aglomeracyjnym i regionalnym oraz 8 przystanków kolejowych a także zmodernizowano przystanek Gdańsk Osowa. W wyniku realizowanej inwestycji uruchomiono regularną relację kolejową Gdańsk Główny – Port Lotniczy Gdańsk – Gdynia Główna. Powyższe połączenie kolejowe poprowadzone zostało linią E65 (teren Gdańska), powstałą infrastrukturą PKM (Gdańsk i Gmina Żukowo) oraz linią 201 (Gdańsk i Gdynia).

Pomorska Kolej Metropolitalna

Źródło zdjęcia: MR

W chwili obecnej oddawane do użytku pasażerów są dwa kolejne przystanki Gdynia Karwiny oraz Gdynia Stadion wybudowane na odcinku linii kolejowej nr 201 w ramach projektu „Pomorska Kolej metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja przedsięwzięcia – Faza II” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na realizację przedsięwzięcia wydano 35 mln zł, w tym 21 mln zł dofinansowała Unia Europejska. Pasażerowie mogą teraz korzystać z nowoczesnych peronów wyposażonych m.in. w nowe wiaty, ławki, oświetlenie, tablice informacyjne, co zwiększa komfort podróżowania. Powstałe na terenie Gdyni przystanki przyczynią się do wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportu Trójmiasta i okolic. Dzięki tej inwestycji transport kolejowy staje się coraz bardziej dostępny dla szerszej grupy odbiorców a także konkurencyjny w stosunku do transportu drogowego zbiorowego i indywidualnego.

Nowa łącznica kolejowa w Krakowie

Mieszkańcy Krakowa i okolic podróżujący koleją zyskują od dawna oczekiwane połączenie kolejowe pomiędzy liniami Kraków Główny – Medyka i Kraków Płaszów – Oświęcim, umożliwiające bezpośrednią jazdę na trasie Kraków Główny – Skawina i dalej do Oświęcimia i Zakopanego. 10 grudnia br. w nowym rozkładzie jazdy pociągów nowo wybudowana łącznica zostanie udostępniona pasażerom. 

Krzemionka

Źródło zdjęcia: MR

Dzięki inwestycji realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. możliwe będzie kursowanie pociągów ze stacji Kraków Główny Osobowy we wszystkich kierunkach sieci kolejowej, w tym przejazd pociągu z Krakowa Głównego w kierunku Skawiny bez zmiany kierunku jazdy. Realizacja bezpośredniego połączenia pomiędzy stacjami Kraków Główny Osobowy a Kraków Bonarka była konieczna, gdyż dotychczasowy układ wymuszał konieczność zmiany kierunku jazdy pociągów, powodując niską częstotliwość kursowania pociągów, wydłużenie trasy i czasu przejazdu pociągów, co wpływało na niekonkurencyjność transportu kolejowego wobec alternatywnych źródeł komunikacji. W efekcie czas przejazdu linią kolejową na odcinku Kraków Główny Osobowy – Kraków Bonarka skróci się o 12,5 minuty a do Zakopanego – o kwadrans.

Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do:

  • poprawy dostępności kolejowej w obrębie Krakowskiego Węzła Kolejowego, w tym samego  Krakowa; 
  • wprowadzenia połączeń aglomeracyjnych, co znacznie zwiększy ofertę przewozową dla mieszkańców miasta i aglomeracji, a tym samym wpłynie na zwiększenie udziału transportu szynowego i zmniejszenie ruchu samochodowego; 
  • zapewnienie interoperacyjności kolei; 
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko; 
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego; 
  • integracji transportu kolejowego z innymi gałęziami transportu.

Projekt „Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 353 mln zł, z czego dofinansowanie z UE 192 mln zł. 

Szybciej na trasie Poznań - Wrocław

Dobiegł końca kolejny etap prac realizowanych na linii kolejowej E59 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. 

W ramach prac budowlanych na odcinku między Poznaniem a Czempiniem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizowały 32 km odcinek torów, przebudowały i dostosowały do potrzeb osób niepełnosprawnych 8 stacji i przystanków, wybudowały lub zmodernizowały 10 obiektów inżynieryjnych (wiadukty, mosty, ekodukt), 8 przejść podziemnych dla pieszych ponadto zmodernizowały 17 przejazdów kolejowo–drogowych i zamontowały 58 nowych rozjazdów.

Modernizacja tego odcinka pozwoli na jazdę pociągów pasażerskich z prędkością do 160 km/h a towarowych do 120 km/h. Czas podróży pociągiem regionalnym między Poznaniem a Czempiniem skróci się o około 10 minut.

Zasadnicze prace modernizacyjne zostały zakończone. Pozostały tylko prace, które nie mają wpływu na ruch pociągów, m.in. dokończenie budowy ekranów akustycznych, czy odwodnienia.

Całkowita wartość robót wykonanych w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń - Poznań - FAZA II” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniosła 428 mln zł, z czego  dofinansowanie z UE to 273 mln zł.