Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkursy rozstrzygnięte – szykują się nowe inwestycje z Programu Infrastruktura i Środowisko

Rozstrzygnięto konkursy na projekty inwestycyjne z obszaru efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym oraz sieci ciepłowniczych dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Inwestycje będą współfinansowane ze środków UE z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym – poddziałanie 1.3.2 POIiŚ

Zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie unijne w ramach II naboru. Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazło się 7 projektów na łączną kwotę 52,8 mln zł dofinansowania ze środków UE.

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej I i II stopnia można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji - poddziałanie  1.6.2 POIiŚ

W ramach III naboru do dofinansowania wybrany został 1 projekt na kwotę unijnego wsparcia ponad  6 mln złotych. Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci ciepłowniczych w Gdyni.

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej I i II stopnia znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.