Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkursy w działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

II nabór - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.2.3/2/2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o rozstrzygnięciu drugiego konkursu POIŚ.2.3/2/2016 w działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach POIiŚ 2014-2020. Na stronie internetowej NFOŚiGW opublikowane zostały listy projektów wybranych do dofinansowania.

W II naborze dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1,96 mld zł zostało przyznane 109 projektom. Z beneficjentami wszystkich projektów zostały już zawarte umowy o dofinansowanie.

III nabór – Zwiększenie wysokości alokacji przeznaczonej na konkurs POIŚ.2.3/3/2016

Ministerstwo Środowiska 2 sierpnia 2017 r. zatwierdziło zmianę wysokości alokacji w trzecim konkursie w działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach POIiŚ 2014-2020. Alokacja przeznaczona na konkurs została zwiększona z 2 mld zł na ponad 2,28 mld zł. W związku z tym 10 kolejnych projektów z listy rezerwowej otrzyma dofinansowanie.

Uaktualniona lista rankingowa dla trzeciego konkursu znajduje się na stronie internetowej NFOŚiGW