Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Krasnystaw z nową kanalizacją sanitarną. Budowę wspierają fundusze unijne

1500 mieszkańców Krasnegostawu już teraz będzie mogło przyłączyć się do nowej kanalizacji. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zakończyło właśnie realizację inwestycji „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Ułańska; ul. Bławatna; ul. Wiśniowa; ul. Kwiatowa; ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa; ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa;  ul. Makowa; ul. Bohaterów Września; ul. Wójta Stanisława)”. Jest to część projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”, które otrzymało ponad 20 mln zł wsparcia z POIiŚ. Cała inwestycja to koszt ok. 39 mln zł.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na kilka zadań:

  • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Kościuszki(ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana)”
  • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa(ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Ułańska; ul. Bławatna; ul. Wiśniowa; ul. Kwiatowa;ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa; ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa;  ul. Makowa; ul. Bohaterów Września; ul. Wójta Stanisława)”
  • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa(ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)”
  • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV: Planowane osiedle pomiędzy ulicami: Polewana; Okrzei; Królowej Jadwigi”
  • „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków”
  • „Rozbudowa systemu GIS”

Ten największy w Krasnymstawie projekt z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej zostanie ukończony jesienią 2021 r. Zakres projektu obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 36,5 km, modernizację gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu GIS. Finalnie do nowej sieci będzie mogło się podłączyć ponad 4 100 osób.