Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Media call - zaproszenie do składania wniosków o wsparcie działań informacyjnych dotyczących polityki spójności UE

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na wsparcie działań informacyjnych dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej.

Zapraszamy m.in.:

  • organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów);
  • organizacje non-profit;
  • uniwersytety i instytucje edukacyjne;
  • ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne;
  • organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne) niekwalifikujące się jako instytucje zarządzające. 

Kwota dotacji wyniesie co najmniej 70 000 EUR a maksymalnie 300 000 EUR – pokrywając do 80% kosztów kwalifikowalnych. Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej. Termin składania wniosków upływa 28 czerwca 2018 r.