Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

30 czerwca 2016 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych (SzOOP) Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.6).

Aktualna wersja SzOOP Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wraz z opisem zmian i załącznikami oraz wersje archiwalne dokumentów zostały opublikowane w dziale Prawo i dokumenty.