Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

13 listopada 2017 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.21).

Nowa wersja dokumentu zawiera następujące zmiany:

 • Dokument główny
  Realokowano środki finansowe z działania 2.2 na 2.3.
 • Sektor transportu
  Zmodyfikowano opis dotyczący występowania pomocy publicznej w projektach kolejowych, poprzez dodanie projektów rehabilitacji linii kolejowych.
 • Sektor kultury
  Dokonano zmiany o charakterze formalno-redakcyjnym - uzupełniono metryczkę aktu prawnego.
 • Sektor zdrowia
  Usunięte zostały zapisy ograniczające stosowanie trybu pozakonkursowego w działaniu 9.1.
 • Załącznik nr 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych (pozakonkursowych)
  Dodano 19 nowo zidentyfikowanych projektów. Z wykazu usunięto 3 projekty. Zaktualizowano informację o inwestycjach.
 • Załącznik nr 6 – System oceny i wyboru projektów
  Dokonany korekty zapisów w związku ze zmianą kryteriów oceny projektów pomocy technicznej.

Aktualna wersja dokumentu wraz z załącznikami została opublikowana w zakładce "Prawo i dokumenty".