Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

25 lipca 2016 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych (SzOOP) Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.7).

Aktualna wersja SzOOP Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z opisem zmian i załącznikami oraz wersje archiwalne dokumentów zostały opublikowane w dziale Prawo i dokumenty.