Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

23 września 2016 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.9).

Wprowadzone zmiany maja charakter doprecyzowujący istniejące zapisy oraz redakcyjny. Dodatkowo uzupełniono Wykaz Projektów Zidentyfikowanych (załącznik nr 5) o 45 nowo zidentyfikowanych projektów, usunięto 2 projekty oraz zaktualizowano dane dla projektów.

Aktualna wersja SzOOP Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z opisem zmian i załącznikami oraz wersje archiwalne dokumentów zostały opublikowane w dziale Prawo i dokumenty.