Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Obwodnica Wałbrzycha z dofinansowaniem unijnym

W dniu 14 września br. podpisano umowę o dofinansowanie dla inwestycji realizowanej w ramach projektu „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie dolnośląskim, w granicach administracyjnych gmin Wałbrzych oraz Szczawno Zdrój.

Całkowita wartość obwodnicy opiewa na przeszło 397 mln zł, z czego dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pokryte zostanie niemal 297 mln zł. Beneficjentem wsparcia będzie miasto Wałbrzych, natomiast projekt jest realizowany we współpracy z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Do zakresu projektu należy budowa dwujezdniowego odcinka obwodnicy z dwoma pasami ruchu o długości ok. 6 km, wraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. W tym zakresie wykonane zostaną obiekty inżynierskie m.in.:

  • estakada,
  • 2 wiadukty,
  • 2 przejścia dla pieszych – kładka w rejonie ul. Kurpiowskiej oraz przejście podziemne w rejonie ul. Żeromskiego.

Główne cele planowanego przedsięwzięcia to:

  • odciążenie istniejącego układu komunikacyjnego miasta Wałbrzycha w kierunku północ-południe,
  • zmniejszenie uciążliwości akustycznej i zanieczyszczeń w rejonie zabudowy mieszkaniowej i wzdłuż aktualnego przebiegu drogi krajowej,
  • odciążenie centrów miast Wałbrzycha i Szczawna – Zdroju od ruchu pojazdów, w szczególności od tranzytu,
  • poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z dróg w rejonie,
  • usprawnienie połączenia komunikacyjnego z ważnymi celami podróży mieszkańców,
  • oszczędności czasu podróży.