Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pierwsze umowy o dofinansowanie w sektorze kultury

Z początkiem września 2016 roku rozpoczęto podpisywanie umów o dofinansowanie projektów dla osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Środki unijne w kwocie 244,6 mln zł przeznaczone zostaną na realizację 18 projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszego konkursu. Oznacza to, że w najbliższym czasie zagospodarowane zostanie prawie 13% środków dla obszaru kultury. 

Środki unijne w kwocie 244,6 mln zł zostaną przeznaczone na realizację 18 projektów, co oznacza zagospodarowanie 13% środków
Pierwsza umowa o dofinansowanie została podpisana z Zespołem Szkół Plastycznych w Gdyni na realizację projektu pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni o salę na cele kulturalne, jako miejsca prezentacji dziedzictwa kulturowego. Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 4,6 mln zł, zaś dofinansowanie z UE – 3,8 mln zł. W ramach projektu rozbudowy powstanie sala przeznaczona na cele kulturalne, pomieszczenia techniczne oraz dwie pracownie plastyczne. Projektowany jednokondygnacyjny budynek będzie połączony z modernistycznym gmachem szkoły przeszklonym dwupoziomowym łącznikiem. Nawiązując do stylu, który dominuje w tej części miasta, będzie się składał z dwóch prostych białych brył. 

Dofinansowanie otrzymała także Diecezja Pelplińska na realizację projektu pn. Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej. Wartość projektu wyniesie 21 mln zł, a jego dofinansowanie z UE określono na kwotę 17,8 zł. W ramach projektu stworzone zostaną nowe powierzchnie wystawiennicze. Renowacji poddane zostaną mury zewnętrzne, jak i zabytki ruchome. Projekt obejmuje stworzenie nowoczesnej (dostępnej również dla osób z niepełnosprawnościami) oferty kulturalno-edukacyjnej. 

Pozostałe umowy o dofinansowanie planuje się podpisać do końca września 2016 roku.