Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z Gminą Raszyn pierwszą umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W projekcie „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” zaplanowano budowę blisko 20 km sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej w miejscowościach:

  • Sękocin Stary,
  • Janki,
  • Laszczki
  • Podolszyn Nowy.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia o ponad 2 tys. liczby nowych użytkowników korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Ponadto inwestycja pozwoli wypełnieć zobowiązania akcesyjne w zakresie gospodarki ściekowej oraz wpłynie na poprawę stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce.

Dofinansowanie projektu, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wyniesie prawie 19 mln zł. Wartość całkowita projektu to ponad 36 mln zł.