Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podpisano umowę na realizację projektu pn. "Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. od ul. Taśmowej – ul. Rzymowskiego"

Podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu Miasta stołecznego Warszawy na przebudowę ul. Marynarskiej na odcinku od ul. Taśmowej – ul. Rzymowskiego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość podpisanej umowy o dofinansowanie to 47 mln zł. 

Przedmiotowy fragment ulicy będzie jednym z kluczowych fragmentów tzw. Obwodnicy Miejskiej i umożliwi bezpośrednie połączenie do drogi ekspresowej S79 oraz z ciągiem drogi krajowej nr 92 (E30) stanowiącej tzw. korytarz paneuropejski sieci TEN-T "Morze Północne - Bałtyk".

Projekt polega na przebudowie ulicy Marynarskiej do trzech pasów ruchu w każdym kierunku, z dodatkowymi pasami skrętu w prawo na skrzyżowaniach, przebudowie ul. Postępu wraz z budową wiaduktu nad ul. Marynarską, budowie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Wynalazek, przebudowie trasy tramwajowej, ścieżek rowerowych i chodników, budowie przystanków autobusowych i tramwajowych, oświetlenia, oznakowania, przebudowie infrastruktury podziemnej, budowy urządzeń ochrony środowiska, w tym systemu kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych oraz nasadzenia zieleni izolacyjnej. Celem projektu jest realizacja połączenia drogowego o zwiększonej przepustowości i nośności, stanowiącego wraz z już wybudowanymi/przebudowanymi odcinkami dróg bezpośrednie powiązanie węzła komunikacyjnego jakim jest miasto Warszawa z międzynarodowymi sieciami TEN-T: drogową i lotniczą.

Realizacja projektu spowoduje zwiększenie dostępności transportowej kraju w układzie zarówno europejskim jak i krajowym oraz zapewni wysokiej jakości międzyregionalne i wewnątrzregionalne powiązania transportowe.