Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Infrastruktura i Środowisko - o intermodalności - projekty, narzędzia, wyzwania

"Przygotowanie i realizacja projektów z sektora transportu POIiŚ 2014-2020, z uwzględnieniem projektów intermodalnych i drogowych" to tytuł konferencji, która odbyła się 7 grudnia 2017 r. w Warszawie. Spotkanie, skierowane do beneficjentów programu, skupiło przedstawicieli najważniejszych instytucji związanych z inwestycjami w tych sektorach. 

Minsterstwo Rozwoju przygotowało rozporządzenie w sprawie pomocy na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego, które umożliwi przekazanie 1 mld zł na takie inwestycje. Poprawa dostępu do portów morskich w celu uniknięcia tzw. wąskich gardeł, jest tematem, któremu wciąż podczas wielu dyskusji poświęcane jest dużo miejsca. Tak było również i tym razem. Udrożnienie głównych szlaków transportowych, zwiększenie roli kolei w równoważeniu transportu towarów w kraju, jak również perspektywy i bariery, na które może napotkać transport intermodny to tematy, które były dziś szeroko omawiane.

Faktem jest, że na tę gałąź transportu w bieżącej perspektywie została przeznaczona bezprecedensowa ilość środków, tj. 1 mld zl. Jest to więc ogromna szansa dla inwestorów oraz polskiej gospodarki. W trakcie dyskusji wielokrotnie podkreślano strategiczne położenie Polski, które stwarza szanse i możliwości dla rozwoju międzynarodowych i miedzykontynentalnych przewozów towarowych. Szansa ta będzie wykorzystana przy założeniu równoczesnej realizacji inwestycji udrażniających najważniejsze kolejowe szlaki transportowe.