Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ponad 11-kilometrowa obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego już dostępna dla kierowców

Nowy most przez Wartę, a do tego kładki i wiadukty – to wszystko znalazło się na 11,25 km oddanej dziś do ruchu obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, która powstała dzięki wsparciu funduszy unijnych.

Budowa oddanej dziś do użytku kierowców II jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego została zrealizowana w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Sulechów (w. Kruszyna – Nowa Sól)”. Dofinansowanie budowy obwodnicy z funduszy unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) wyniosło 226,5 mln zł, a wartość tego kontraktu to ponad 309 mln zł.

Otwarcie obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego - na zdjęciu most przez Wartę

Źródło zdjęcia: Ministerstwo Rozwoju

 

Przebieg trasy został jednoznacznie określony już na etapie realizacji I jezdni. Projekt przechodzi przez ten sam teren, co istniejąca lewa jezdnia zachodniej obwodnicy Gorzowa Wlkp., napotykając na podobne warunki terenowo-środowiskowe. Zaproponowany korytarz lewej jezdni jest optymalny – wpasowuje się terenowo między zabudowę Baczyny, Łupowa a Gorzów Wlkp., jednocześnie przekraczając Wartę w najdogodniejszym miejscu i omijając obszary chronione.

Dzięki obwodnicy możliwe będzie odciążenie z ruchu tranzytowego m.in. centrów Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Podniesie się także poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfort i płynność jazdy.

***

Projekt „Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Sulechów (w. Kruszyna – Nowa Sól)” obejmuje budowę 61,6 km drogi i jest podzielony na 3 odcinki:

  1. budowę II jezdni drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4) na odc. Sulechów – Nowa Sól, o długości 44 km,
  2. budowę oddanej dziś do ruchu II jezdni obwodnicy Gorzowa Wlkp. w ciągu S3 o długości 11,25 km,
  3. budowę II jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu S3 o długości niemal 6,4 km.

Wartość całkowita inwestycji wynosi 1,33 mld zł, a dofinansowanie unijne w ramach POIiŚ to ok. 700,9 mln zł. Jej realizacja zakończy się w 2019 roku.

W ramach POIiŚ 2014-2020 realizowane są również 2 inne odcinki w ciągu drogi ekspresowej S3: Nowa Sól – Kaźmierzów oraz Kaźmierzów - Legnica.