Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ponad 16 km obwodnicy oddane do ruchu na Opolszczyźnie

6 października 2017 r. oddano do ruchu drugi odcinek obwodnicy Nysy w ciągu drogi krajowej nr 41 - od węzła Nysa w kierunku Prudnika. Wraz z odcinkiem oddanym w czerwcu tego roku, obwodnica ma łączną długość 16,5 km (blisko 7,4 km w ciągu DK46 oraz  9,1 km w ciągu DK41). Inwestycja została dofinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura Środowisko 2014-2020.

Obwodnica Nysy

Źródło zdjęcia: GDDKiA

Na odcinku obwodnicy projektowanym w ciągu DK46 droga ma przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu i pasem dzielącym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu. Na fragmencie w ciągu DK41 obwodnica ma przekrój jednojezdniowy dwupasowy.

Ponadto inwestycja objęła budowę węzła drogowego „Nysa”, czterech skrzyżowań, obiektów inżynierskich (m.in. wiaduktów, mostów, przepustów), przejść dla zwierząt, urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej.

Powstał bezpieczny odcinek trasy zapewniający wysoki komfort ruchu drogowego. Mieszkańcy Nysy odetchną dzięki odciążeniu miasta od nadmiernego ruchu drogowego. Dzięki obwodnicy poprawiła się jakość wewnętrznych powiązań komunikacyjnych poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową.

Projekt Budowa obwodnicy Nysy w ciągu DK41 i DK46 kosztował 367,5 mln zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach POIiŚ wyniosło ponad 266 mln zł.