Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 11 sierpnia 2019 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 52 582 inwestycje o łącznej wartości 411,5 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 11 sierpnia 2019 roku złożono 115 833 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 676,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 416,4 mld zł, tj. 126,2 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 11 sierpnia 2019 roku podpisano z beneficjentami 52 582 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 411,5 mld zł. Udział funduszy UE to 250,8 mld zł, czyli 76,0 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 147,2 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 100,6 mld zł, co stanowi 30,5 procent alokacji.