Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 27 stycznia 2019 roku

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 27 stycznia 2019 roku złożono 101 447 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 618,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinanasowanie wyniosła 381,3 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 27 stycznia 2019 roku podpisano z beneficjentami 46 533 umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 234,3 mld zł.